JG Psykologkonsult

Jonas Gustavsson

Jonas Gustavsson är legitimerad psykolog och han har sedan 2003 arbetat som psykolog inom företagshälsovård, socialtjänst, skola och privat psykologmottagning. Från 2008 till 2014 var han internkonsult på lastbilstillverkaren Scania med uppdrag som psykolog både inom den svenska organisationen och på produktionsanläggningen i São Paulo, Brasilien. Jonas Gustavsson är certifierad konsult i beteendeanalytisk organisationsutveckling, OBM (Organizational Behaviour Management).

JG Psykologkonsult är ett enmansföretag startat 2007 och bland kunderna finns bland andra Vattenfall, Handelsbanken och Stockholms stad.

JG Psykologkonsult kan erbjuda skräddarsydda psykologtjänster inom områdena:

  • Arbetsmiljö och beteendebaserad säkerhet
  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
  • Organisationsutveckling
  • Krishantering
  • Konflikthantering
  • Handledning och utbildning för chefer
  • Handledning och utbildning för personal inom vård, skola och omsorg

Välkommen att kontakta JG Psykologkonsult via e-post: jonas.gustavsson@psykolog.net

Fullständiga kontaktuppgifter hittar Ni på följande visitkort (i pdf): Visitkort i pdf